Over TRICALS

De opbrengst van de Toer voor ALS - Home Edition komt ten goede aan Stichting ALS Nederland. Van deze opbrengst zal 75% besteed worden aan onderzoek naar de oorzaak en oplossing voor ALS, PSMA en PLS. De overige 25% is voor projecten die als doel hebben de zorg en de kwaliteit van leven van ALS-patiënten en hun naasten te verbeteren. Deze 75% is geoormerkt aan het project TRICALS, op deze pagina kun je meer lezen over dit project. 

 

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat ALS niet één ziekte is, maar een verzameling subtypen die allemaal leiden tot dezelfde symptomen. Het kan zijn dat voor elk subtype een specifieke therapie ontwikkeld en uitgetest moet worden. Daarnaast is duidelijk geworden dat - gezien de complexiteit van de ziekte - internationale samenwerking noodzakelijk is. 

 

Het ALS Centrum Nederland heeft uitgebreide ervaring met het opzetten en uitvoeren van trials bij ALS. We weten dat de meeste mensen met ALS graag willen deelnemen aan klinische studies in de hoop dat dit ten goede zal komen aan henzelf of toekomstige patiënten. Momenteel kan echter slechts 2% van alle patiënten met ALS deelnemen aan therapie trials. Dit moet veranderen. Recentelijk is daarom het ALS Centrum Nederland, samen met ALS-centra uit Ierland, Engeland, België, Frankrijk, Spanje, Italië en Australië gestart met een nieuw en uniek initiatief: het "Treatment Research Initiative to Cure ALS (TRICALS)". Het doel is eenvoudig maar ambitieus: elke ALS-patiënt de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan hoogwaardige, therapie trials die onze kennis van de ziekte vergroten en betere, effectievere behandelingen voor ALS identificeren.

 

TRICALS zal vernieuwende methoden om trials uit te voeren introduceren (TRICALS Reactive), zodat de belasting en het aantal mensen op placebo zo laag mogelijk wordt. Ook zal TRICALS de zogenaamde “trial readiness” voor ALS verbeteren door een efficiënte en effectieve infrastructuur op te zetten, om zo het aantal ALS trials te vergroten. Bovendien zal TRICALS een gunstig behandeleffect voor mensen met ALS zodanig vastleggen, dat het door instanties zoals de EMA en FDA erkend wordt. Tenslotte zullen trials uitgevoerd worden, te beginnen met drie veelbelovende geneesmiddelen: Edaravone, Lithium en Triumeq. 

Klik hier voor de website van TRICALS.